Хәйруллина Лилия сайты!

Чәршәмбе, 23.05.2018, 08:47

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Файллар каталогы | Регистрация | Вход

Главная » Файлы » Татар теле

Рус мәктәпләренең 7 сыйныфының татар төркеме өчен татар теленнән эш программасы
[ Скачать с сервера (163.5Kb) ] 13.09.2010, 19:18
№ Дәреснең темасы Материалны үзләштерү буенча планлаштырылган нәтиҗәләр Уку- укыту эшчәнлегенең төрләре Дәреснең тибы Сәг са-ны Үткәрү вакыты Өйгә эш Контроль
төре
план факт
II чирек
1. Туган телем- иркә гөлем. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Татар теле тарихы турында әңгәмә. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 2нче күнегү 4 бит.
2. Морфология буенча 6 нчы сыйныфта үткәннәрне кабатлау. Укучыларның түбән классларда алган белемнәрен искә төшерү. 5нче күнегү,5 бит 8нче, күнегү телдән (кроссвордны чишү) Үткәннәрне кабатлау 1 7нче күнегү, 6нчы бит хикәя язарга.
3. Исем сүз төркеме Исемнең грамматик билгеләрен искә төшерү,аңлату. Ялгыз-
лык һәм уртаклык исемнәрне кабатлау. 10 нчы күнегү, 7 бит 14 нче күнегү (күплек куш. ялгарга) 11нче күнегү (Ялгызлык һәм уртаклык исемгә аерып язарга)
12 нче күнегү. Алфавит тәртибендә язарга Үткәннәрне кабатлау 2 9 күнегү ,7 бит.
13 күнегү ,8 бит.
4. Исемнең килеш белән төрләнеше. Искә төшерү.Сорау-җавап формасында белгәннәрне искә төшерү. 18 нче күнегү.Агачларның файдасы турында сөйләшү оештыру. Үткәннәрне кабатлау 1 17 нче күнегү 10 нчы бит.Хәтер диктанты итеп язарга әзерләргә.

5. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Хәтер диктанты. Таблица ярдәмендә теманы аңлату. 21 нче күнегү.
14нче биттәге сорауларга җавап бирергә. Үткәннәрне кабатлау 1 23нче күнегү.
14 нче бит
6. Тартымлы исемнәрнең килеш
белән төрләнеше Аңлату.Сүз турында фикер йөртергә өйрәтү. Сүз турында фикер йөртү. М., Урман. 24 нче бирем 28 нче күнегүне таблицага тутыру. Татарстанның үсемлек һәм хайваннар дөньясы турында сөйләшү Үткәннәрне кабатлау 2 25 нче күнегү, 15 нче бит Диктант язарга әзерләнергә.
7. Диктант Әйтеп яздыру Контроль дәрес 1 Диктант
8. Хаталар өстендә эш. Сыйфат сүз төркеме. Аңлату. Сыйфатның предметны кайсы яктан ничек ачыклавын өйрәнү. Сүзлек өстендә эш. Сыйфат ларны сыйфатланмышы белән бергә язып алу күне-гүләре. Иң якын кешенең тышкы кыяфәтен сыйфат-лар кулланып сурәтләү. Үткәннәрне кабатлау 1 32 нче күнегү.
9 Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларны ясалыш буенча төркемләү. Аңлату, дәрәҗәләрен искә төшерү 35 нче күнегү,
37 нче күнегү. Антоним сыйфатлар кулланып кыш яки җәй турында хикәя язу. Үткәннәрне кабатлау 2 43 нче күнегү үрнәгендә гариза язарга 40 нчы күнегү 22 нче бит.
10 Сан .Мәгънәсе, грамматик билгеләре , төркемчәләре. Аңлату, искә төшерү. Ясалышы буенча төркемләргә өйрәнү. Саннар кулланып ышаныч кәгазе язарга өйрәнү. 44 нче күнегү, 47 нче күнегү, 50 нче күнегү. Саннарның җөмләдә нинди җөмлә кисәге булуын өйрәтү. Үткәннәрне кабатлау 2 52 нче күнегү, 25 нче бит; 48 нче күнегү, “Ялкын” журналын-нан саннар кергән текст табарга.
11 Алмашлык.
Төркемчәләре. Төркемчәләрен аңла-тып китү. Зат алмаш-лыкларының килеш бе-лән төрләнүен өйрәнү. 58 нче күнегү, 57 нче күнегү. Алмашлыкларны нинди җөмлә кисәге булып килүен ачыклау күнегүләре. Үткәннәрне кабатлау. 2 59 нчы күнегү. 28 бит. Автобиог рафия. 61 нче күнегү, 29 бит.
12 Изложение язу. Алган белемнәрне тикшерү. Текстка бергәләп план төзү. Контроль дәрес 2 Бетмәгән укучыларга язып бетерергә.
13 Рәвеш сүз төркеме. Аңлату, рәвеш, төркем чәләрен өйрәнү. Сыйфаттан аерырга өйрәтү. Рәвеш төркемчәләренә караган күнегүләр үтәү Үткәннәрне кабатлау 1 70 нче күнегү, дәфтәрдән укырга.
14 Рәвешләрнең ясалышы, җөмләдә кулланышы. Аңлату. Рәвешнең җөмләдә нинди җөмлә кисәге булып килүен билгеләргә өйрәнү. 71, 72, 74 нче күнегүләр. “ Ут йотма” сүз тезмәсенең синонимын табу. Үткәннәрне кабатлау 2 35 нче бит сорау ларга җавап би-рергә.73 нче күнегү, 34 бит.
15 Фигыль сүз төркеме. Аңлату, грамматик категорияләрен билгеләргә өйрәтү. Фигыль мәгънәләрен билге ләү күнегүләре “Ялкын журналыннан төрле мәгъ-нәгә 5-6 җөмлә язып алу. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 76 нчы күнегү, 37 нче бит.
16 Фигыльнең нигезе (Башлангыч формасы). Фигыль-нең барлык юклык формасы.Сүз төркем нәрен кабатлау. Фигыльнең тамыр нигезле һәм ясалма нигезле булуын аңлату. Тезмә нигезле фигыльләр барын да искәртү. 79, 80 нче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 3 80 нче күнегү, 39 нчы бит, кагыйдәләрне укырга.”Көз”
Турында җөмләләр төзү.
17 Контроль диктант. Укучыларның алган белемнәрен бәяләү. Контроль дәрес 1 Диктант
18 Хаталар өстендә эш. Фигыль юнәлешләре. Аңлату, фигыль юнәлешләрен билгеләргә өйрәтү. 43 нче биттәге таблица ярдәмендә теманы ныгытуга караган күнегүләр үтәү. Сүзлек эше. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 92 нче күнегү, 45 бит.47 нче бит укырга.
19 Фигыль юнәлешләре.
Аңлату. Юнәлешләрне дәфтәргә язу, күнекмәләр булдыру. 86, 87 нче күнегү. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 92 нче күнегү, 45 нче бит.
II чирек
1. Фигыль төркемчәләре. һәр төркемчәне мисаллар өстендә ныгыту. Дәреслектәге күнегүләр. “ Минем әнием” темасына 6-7 җөмләдән хикәя язу. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 47 нче бит укырга
Һәр төркемчәгә 2 шәр мисал язарга.
2 Затланышлы фигыльләр. Боерык фигыль. Грамматик билгеләрен өйрәнү. Боерык фигыльнең мәгънәләрен өйрәнү, мисаллар өстендә ныгыту. 98 нче күнегү. Яңа материалны өйрәнү. 1 99 нчы күнегү, 52 нче бит.
3 Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнешен ныгыту. 100, 101 нче күнегү. Яңа мате-риалны ныгыту. 1 102 нче күнегү, 52 нче бит.
4 Изложение язу Алган белемнәрне бәяләү. Бергәләп план төзү. Контроль дәрес 2 Изложе-ние
5 Хаталар өстендә эш. Хәзерге заман хикәя фигыль. Хикәя фигыльнең мәгънәләрен билгеләү, хәзерге заман хикәя фигыльнең грамматик категорияләрен билгеләү. Хикәя фигыльне табарга өйрәнү, җөмләләр төзү. 111 нче күнегү. Яңа материалны өйрәнү. 1 59 нчы бит сорауларга җавап бирергә.
6 Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнешен өйрәнү. 114 нче күнегү фигыльне төрләндерү. Дәреслектәге таблицадан файдаланып хәзерге заман хикәя фигыльнең үзенчәлек-
ләре турында әзерләнү. Яңа материалны өйрәнү.

1 Тест
7 Хәзерге заман хикәя фигыльнең мәгънәләре. Фигыльнең мәгънәләрен өйрәнү 117, 116 нчы күнегүләр Яңа мате-риалны өйрәнү.
1 117 нче күнегү, 62 нче бит.
8 Үткән заман хикәя фигыль Грамматик билгеләрен өйрәнү, зат-сан белән төрләнешен кабатлау. Фигыльләрнең заманын, зат-санын билгеләргә өйрәтә торган күнегүләр. 64 нче биттәге сорауларга җавап бирү. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 120 нче күнегү, 65 нче бит.
9 Билгесез үткән заман хикәя фигыль Грамматик билгеләрен өйрәнү. 121, 122 нче күнегүләрне эшләү. Табигатьне , тирә-як мохитны саклау турында әңгәмә уздыру. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 123 нче күнегү, 66 нчы бит.
10

Үткән заман хикәя фигыльнең мәгънәләре. Һәр ике заманның да (билгеле, билгесез) мәгънәләрен 67 нче биттәге таблица өстендә өйрәнү. Фигыль төркемчәләренә караган күнегүләр эшләү. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 69 нчы биттәге сорауларга җавап бирергә.126 нчы күнегү, 69 нчы бит.
11 Киләчәк заман хикәя фигыль Киләчәк заман хикәя фигыльне таба белергә өйрәнү, мәгънәләрен билгеләү. Таблица өстендә теманы өйрәнү, 127 нче күнегү, зат-сан белән төрләндерергә. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 128 нче күнегү, 71 нче бит.
12 Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль турында төшенчә бирү. Аңлату. Зат-сан белән төрләндерергә өй-рәнү. 129, 131 нче күнегүләр Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2

130 нчы күнегү, 73 нче бит.71 нче бит кагыйдәләрне укырга.
13 Киләчәк заман хикәя фигыльнең мәгънәләре. Хикәя фигыльнең төп мәгънәләре белән танышу. 133 нче күнегү, 75 нче биттәге сораулар өстендә эш. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 Без хикәя фи-гыль турында нәрсә беләбез? хикәя.
14

Шарт фигыль Шарт фигыльнең яса-лышын өйрәнү. Грам-матик категорияләрен билгеләү. Зат-сан белән төрләндерү. 136, 137, 138 нче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 139 нчы күнегү, дәфтәрдәге ми-салларны зат-сан белән төрләнде-
рергә. Тест
15 Диктант язу.
Белемнәрне бәяләү. Контроль дәрес 1 Диктант
16 Хаталар өстендә эш Хаталарны искәртү. 1
17 Үткәннәрне кабатлау Йомгаклау. 134, 135 нче күнегүләр. Кабатлау 1 73- 74 нче бит кагыйдә. 75 нче бит сорауларга җавап бирергә
III ЧИРЕК

1 Шарт фигыльнең җөмләдә кулланышы. Кире шарт мәгънә
сен белдергән фигыльләрне өйрәнү. Дәреслектәге күнегүләрне эшләү. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 142 нче бит 79 бит.
2 Шарт фигыльнең теләкне һәм үтенечне белдерү формалары. Шарт фигыльнең мәгънәләрен ачыклау. 144-147 нче күнегүләр.Фигыльләрне зат-сан белән төрләндерергә. Яңа мате-риалны өйрәнү.
1 “Әгәр мин прези дент булсам” темасына хикәя язарга.
3 Затланышлы фигыльләргә күнегүләр эшләү. Алган белемнәрне рәткә салу. Үткәннәрне кабатлау 1
Тестка әзерләнер
гә
4 Затланышсыз фигыльләр буенча тест Алган белемнәрне бәяләү. Тест биремнәре Контроль дәрес 1 Тест
5 Сыйфатфигыль. Сыйфат фигыльнең заман белән төр-ше. Сыйфат фигыльнең заманнарын билгеләргә өйрәнү. Сыйфат фигыльне табып заманын билгеләргә өйрәтүче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 153 нче күнегү, 86 нчы бит.
6 Хәзерге заман сыйфат фигыль Гади формасын, тезмә формасын ясау. 155-156 нчы күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 157 нче күнегү, 86 нчы бит.
7 Үткән заман сыйфат фигыль. Үткән заман сыйфат фигыльнең ясалышын өйрәнү. 161 нче күнегүгә нигезләнеп туган җир., дуслык, хезмәт сөючәнлек турында диалог төзү. Яңа материалны өйрәнү. 1 160 нчы күнегүне язып бетерергә.
8 Изложение язу. Укучыларның белемнәрен бәяләү. План төзү. Контроль дәрес 2
9 Хаталар өстендә эш. Киләчәк заман сыйфат фигыль Сыйфат фигыльнең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләргә өйрәтү. Карточкалар, дәреслектәге күнегүләр.Морфо-логик анализ ясарга өйрәтү. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 167 нче күнегүне эшләп бетерергә
10 Хәл фигыль Хәл фигыльнең 4 төрен дә аера белергә өйрәнү. Мисаллар өстендә хәл фигыльне табып төрен билгеләргә өйрәтүче күнегүләр Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 171 нче күнегү. Тест
10 Хәл фигыльнең кулланышы, дөрес язылышы. Хәл фигыльнең кулланышын һәм дөрес язылышын өйрәнү. 172-176 нчы күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 177 нче күнегү, хәл фигыльне кабатларга.
11 Диктант язу Алган белемнәрне бәяләү. Әйтеп яздыру. Контроль дәрес 1
12 Хаталар өстендә эш Исем фигыль Исем фигыльнең исем белән уртак якларын билгеләү. Исем фигыльнең фигыль һәм исем белән уртак якларын билгеләргә, нәтиҗә ясарга. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 179 нчы күнегү, 98 нче бит.
13 Исем фигыльнең исемгә әйләнү очраклары. Морфологик анализ ясау тәртибен өйрәнү. 183, 184 нче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 185 нче күнегү, 101нче бит. Дәфтәрдән анализ тәртибен укырга.
14 Инфинитив

Инфинитив фигыль турында төшенчә бирү, рус теле белән тәңгәллеген өйрәнү. Кушымча ялгауда икеләнү тудырган очракларны карау. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 192 нче күнегү, 104 нче бит.190 нчы күнегү, 103 нче А.Алиш ту-рында инфини-тив фигыльләр кулл-ып җөм-ләр төзү.
15 Затланышсыз фигыльләр буенча тест Белемнәрне тәртипкә салу. Контроль
дәрес 1 Тест
16 Ярдәмче фигыльләр -и тамырыннан ясалуын аңлату, рус теленә тәрҗемә итү. 195-200 нче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 Иде ярдәмче фигыле белән хикәя язарга, 107 нче биттәге сорауларга җавап бирергә.
17 Мөстәкыйль фигыльләрнең ярдәмче фигыльләр ролендә йөрүе Мөстәкыйль фигыльләрнең ярдәмче фигыльләр ролендә өйрүен өйрәнү. Мөстәкыйль һәм ярдәмче фигыльне табугу күнегүләр эшләү. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 203 нче күнегү, 109 нчы бит.
205 нче күнегү, 110 бит.
18 Фигыльләрнең ясалышы. Ясалыш ягыннан фигыльләрне төркемләргә өйрәтү, аларны камилләштерү. Фигыльләрнең кайсы сүз төркеменнән ясалуын өйрәнү, 206-2008 нче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 209 нчы күнегү, 112 нче бит.

19 Фигыльләрнең төрле җөмлә кисәкләре булып йөрүе. Кабатлау ( гади җөмлә синтаксисы).Фигыль
нең нинди җөмлә кисә-ге булуын ачыклау. Фигыльнең барлык төркемчәләренә күнегүләр. Акт язарга өйрәнү.215 нче күнегү. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 212 нче күнегү, 113 нче бит.
20 Фигыльләрне гомумиләштереп кабатлау. Кабатлау, искә төшерү. 214-218 нче күнегүләр. Үткәннәрне кабатлау. 2 Дәфтәрдәге со-рауларга җавап әзерләргә. Изло-жение язарга әзерләнергә.
21 Изложение язу. Алган белемнәрне бәяләү. Контроль дәрес 2 Изло-жение
22 Хаталар өстендә эш Кабатлау 1
23 Үткәннәрне кабат-лау , йомгаклау. Кабатлау дәресе 1

IVчирек
1 Фигыльгә морфологик анализ ясау. Анализ тәртипләрен яздыру, мисаллар өстендә ныгыту. Сүзләргә морфологик анализ ясау. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 119 нчы биттәге сораулар.
2 Аваз ияртемнәре. Аваз ияртемнәре турында төшенчә бирү. Аваз ияртемнәрен табып аларның нинди җөмлә кисә-ге булуын билгеләү. Үрнәк нигезендә белдерү язу. Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 220 нче күнегү, 121 нче бит.
3 Аваз ияртемнәренең сүзләр ясауга нигез булып торуы. Морфологик анализ ясарга өйрәнү. 222-224 нче күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 225 нчен күнегү.
4 Хәбәрлек сүзләр. Җөмләдә ни өчен кирәк? Кайсы кисәк булып килә? кебек сораулары өстендә ныгыту. Морфологик анализ ясау формасы белән танышу. Күнегүләрдәге хәбәрлек сүзләрне табып мәгънәләрен, җөмләдәге хезмәтен аңлату. Морфологик анализ ясау өстендә эшләү. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 127, 128 нче биттәге кагый-дәләр. 233 нче күнегү, 128 нче “Китапханәдә” темасына хәбәр лек сүзләр кер-теп инша язарга.
5 Диктант язу Укучыларның белемнәрен бәяләү. Контроль дәрес 1 Диктант
6 Хаталар өстендә эш. Бәйләгеч сүз төркемнәре Бөйләгеч сүз төркемнәре белән танышу. 236 нчы күнегү , өстәмә материаллар Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 Дәфтәрдә.
7 Бәйлекләрнең төркемчәләре. Төркемчәләрен өйрәнү. Нинди мәгънә төсмере белдерүләрен өйрәнү. Бәйлек таләп иткән килешләрне билгеләү. 237-240 нчы күнегү Яңа мате-риалны өйрәнү. 1 241 нче күнегү, 134 нче бит.
8 Бәйлек сүзләр. Күнегүләр өстендә ныгыту. Күнекмәләр булдыру. Бәйлек хезмәтен үти торган исемнәрне таба белергә өйрәнү.242-244 нче күнегү. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 2 136 нчы бит, 245 нче күнегү. 137 нче бит, сорауларга җавап бирү.
9 Теркәгеч. Теркәгечләрнең төркемчәләре. Теркәгеч төркемчәләрен өйрәнү. Кулланылыш дәрәҗәсенә, теркәгечләрнең төркемчәләренә күнегүләр. Яңа мате-риалны өйрәнү. Яңа мате-риалны ныгыту. 3 138, 139 нчы битукырга, 249 нчы күнегү, 139 нчы бит,251 нче бит 140 нчы күнегү.
10 Изложение язу. Укучыларның белемнәрен бәяләү. Контроль дәрес 2 Изложе-ние
11 Хаталар өстендә эш. Модаль сүз төркемнәре. Модаль сүз төркемнәрен өйрәнү. Кисәкчәләрнең төркемчәләренә карага күнегүләр. Кабатлау 1 259 нчы күнегү, 146 нчы бит.
12 Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. Кисәкчәләр нинди мәгънә төсмере бирүен билгеләү, аларга морфологик анализ ясау. 261-262 нче күнегүләр, карточкалар. Яңа мате-риалны өйрәнү Яңа мате-риалны ныгыту. 2 263 нче күнегү, 149 нчы бит.
13 Ымлыклар. Ымлык төркемчәләрен билгеләү. Карточкалар белән эш Ымлыклар кулланып хикәя язарга Яңа мате-риалны өйрәнү 1 266 нчы күнегү, 152 нче бит.
14 Ымлыклар янында тыныш билгеләре. Аңлату. Морфологик анализ ясарга өйрәнү. Яңа мате-риалны өйрәнү 1 268 нче күнегү, 153 нче бит.
15 Еллык диктант язу Ел буена алган белемнәрен бәяләү. Контроль дәрес 1
16 Кабатлау, йомгаклау. Үткәннәрне кабатлау. 2


“Килешенгән” “Килешенгән” “Раслыйм”
МБ җитәкчесе: Милли белем һәм тәрбия бирү 6нчы урта мәктәп директоры
________Р.К.Гайнетдинова буенча директор урынбасары: ______И.А.Никифорова
МБ утырышы беркетмәсе _______Ә.Х.Сенжапова “___” ________ 2010 ел
№____ 2010 ел “____” _______2010 ел

Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы Лениногорск шәһәре
6 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең
II квалификацион категорияле укытучысы
Лилия Юныс кызы Хәйруллинаның
VII сыйныфның татар төркеменә татар теленнән
эш программасы.

2010-2011 нче уку елы

Татар теленнән тематик план

Сыйныф: 7

Укытучы: Хәйруллина Лилия Юныс кызы

Сәгать саны: барлыгы 105 ; атнага 3 сәгать

Планлаштырылган контроль дәресләр: , зачетлар: , тестлар__, мөстәкыйль эш:__, диктант: сәгать
Административ контроль дәресләр: ____ сәг.

Планлаштыру: “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары” 1-11 нче сыйныфлар. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003 нигезендә төзелде

Дәреслек: Татар теле , 7 нче класс. “Татар теле”, Казан “Мәгариф” нәшрияты, 2005

Өстәмә әдәбият: 1. С.Г.Вагыйзов “Кызыклы грамматика”, “Мәгариф” нәшрияты, 1994
2. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова “Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар”, “Яңалиф” нәшрияты, 2006
3. Я.Х.Абдрәхимова “Татар теленнән мөстәкыйль эшләү өчен күнегүләр”, “Мәгариф”нәшрияты, 2008

Категория: Татар теле | Добавил: Liliya | Теги: эш программасы
Просмотров: 7721 | Загрузок: 1127 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Голосование

Меню сайта

Категории раздела

Татар әдәбияты [28]
Татар теле [21]
Классное руководство [10]
Презентации [8]
Методик кулланмалар [5]
Укытучылар һәм укучылар өчен кулланмалар.
Тестлар [4]
видеолар [0]
дәрес, сыйныфтан тыш чара, сыйныф сәгате төшерелгән видеолар

Вход на сайт

Поиск

Статистика


Барысы онлайн: 1
Кунаклар: 1
Кулланучылар: 0