Хәйруллина Лилия сайты!

Пәнҗешәмбе, 26.04.2018, 05:40

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Файллар каталогы | Регистрация | Вход

Главная » Файлы » Татар теле

Эш программалары
[ Скачать с сервера (143.5Kb) ] 22.09.2010, 21:08
№ Дәреснең темасы Сәгать саны Дәрес тибы Уку-укыту эшчәнлегенең төрләре Материалны үзләштерү буенча планлаштырылган нәтиҗәләр Үткәрү вакыты Өй эше Контроль эш
факт план
I. Кешеләрнең тормышын бизәү
1 Исәнме, мәктәп! 1 ЛГКК Сүзтезмәләр уйлап язу, чагыштыру, анализ, гомумиләш-терү, нәтиҗә ясау 8 сыйныф прогаммасын
искә төшерү.
Бәйлекләрне килешләрне
фигыль формаларын искә төшерү. Яңа сүзләрне өйрәнүне дәвам итү, диалогик сөйләм телен үстерү өстендә эшләү. 4 бит, сәнг.уку
2 Сүзтезмә 1 ЛГКК 5бит, 7күнегү * Имтиханга әзерлек(хикәя төзү)
3 Бәйлекләр 1 ЛГКК 8 бит, 4 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
4. Боерык фиг-р 1 ЛГКК 11 бит, 7 күнегү, *Имтиханга әзерлек (котлау төзү)
5. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 ЛГКК 13 бит, 7 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сораулар төзү)
6 Хикәя фигыль 1 ЛГКК 15 бит, 8 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
7 Үткәннәрне кабатлау 1
ЛКК 16 бит, 6 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
8 Диктант 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Дөрес язу күнекмәләрен булдыру. Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Диктант
9 Хаталар өстендә эш 1 Кабат-лау Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау
II. Илләр һәм шәһәрләр
1 Килешләр 2 ЛГКК Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү Яңа сүзләрне өйрәнүне дәвам итү. Шартлы теләк фиг. формасын үзләштерү.
Диалогик, монологик сөйләмне үстерү.
Фигыль формаларын телдә дөрес куллану. 18 бит, 7 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
2 Шартлы теләк фигыль 1 ЛГКК 22бит, 5 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше 1 ЛГКК 24бит, 57күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
4 Антонимнар 1 ЛГКК 26бит, 8 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
5 Күнегүләр эшләү 1 ЛГКК 30 бит, 7 күнегү, мәк.ятлау мәк.ятлау
6 Мөстәкыйль эш 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Мөстәкыйль эш
III. Язмышыма үзем хуҗа
1 Хаталар өстендә эш. Сыйфат ясагыч кушымчалар 1 ЛГКК Эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне чишү юлларын үзләштерү.
Фиг-ң заман формалары, сыйфат ясагыч куш-р, тамыр һәм ясалма исемнәр турында аңлатма бирү, күнегүләр эшләү.
Тәрҗемә күнегүләре эшләү, сорау җөмләләр төзү, бәйләнешле сөйләм телен үстерү. 33бит, 8 күнегү, *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Исем фигыль 1 ЛГКК 35 бит,10 күнегү, мәк.ятлау Тест, мәк.ятлау
3 Фигыль формалары 1 ЛГКК 36 бит, 3 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
4 Тамыр һәм ясалма исемнәр 1 ЛГКК 42 бит, 6 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
5 Синонимнар 1 ЛГКК 42 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
6 Антонимнар 1 ЛГКФ 41бит, 7 күнегү
7 Ныгыту күнегүләре 1 ЛГКК Кабатлау Тест
8 Диктант. 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Дөрес язу күнекмәләрен булдыру. Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Диктант
9 Хаталар өстендә эш. 1 Кабат-лау Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау
IV. Һөнәр сайлау
1 Нинди һөнәр сайларга? 1 ЛКФ Төшенчә, термин, кагыйдә, закончалык-ларны аңлап кабул итү Яңа сүзләрне кулланып диалогик, монологик сөйләмне үстерү. Кисәкчәләрне, теркәгечләрне сыйфат дәрәҗәләрен сөйләмдә дөрес куллану. Кисәк-р белән теркәгечләрне бутамау очраклары.
Йөгерек уку күнемәләрен булдыру, бәйләнешле сөйләм телен үстерү.
Бирелгән грамматиканы телдә куллана белү. 47 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Кисәкчәләр 1 ЛГКФ 49 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3 Тезүче, ияртүче теркәгечләр 1 ЛГКФ 52 бит, 4 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
4 Сыйфат дәрәҗәләре 1 ЛКК 55 бит, 6 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
5 Фигыльләрнең юклык формасы 1 ЛКК 58 бит, 58 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
6 Кабатлау дәрес 1 ЛГКК 59 бит, 5 күнегү Тест
7 Мөстәкыйль эш 1 Контроль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау
Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Мөстәкыйль эш
8 Хаталар өстендә эш. 1 Кабат-лау Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау
V. Гаилә бюджеты
1 Кушма җөмлә.Тезмә кушма җөмләләр. 1 ЛГКФ Җөмләләр-нең схемаларын ясау. Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау Кушма җөмлә, тезмә кушма җөмлә. Иярченле кушма җөмләләр, аналитик, синтетик бәйләгеч чаралар турында төшенчә.
Текст, хикәяләрдән тезмә кушма җөмләләрне, иярченле кушма җөмләләрне аерып әйтә белү. Аналитик, синтетик бәйләгеч чараларны кулланып иярчен кушма, тезмә кушма җөмләләр төзи белү. 64 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Иярченле кушма җөмләләр. Аналитик,синтетик кушма җөмләләр. 1 ЛГКФ

6 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3 Аналитик бәйләүче чаралар 1 ЛГКФ 69 бит, 6 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
4 Синтетик бәйләүче чаралар 1 ЛГКФ 72 бит, кагыйдәләр, 5 күнегү
5 Ныгыту күнегүләре эшләү 1 ЛКК 75 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
6 Мөстәкыйль эш. 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау
Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Мөстәкыйль эш
7 Хаталар өстендә эш. 1 Кабат-лау
Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау
VI. Белем һәм китап
1 Иярчен ия җөмләләр 1 ЛГКФ Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү, җөмләләр-нең схемаларын ясау. Иярчен ия, хәбәр, аергыч, хәл, тәмамлык, вакыт, шарт җөмләләрнең бәйләүче чаралары. Аларның җөмләдә кулланылышы. Иярчен җөмләләрне бәйләүче чараларына карап аера белү. Диалогик,монологик сөйләмне үстерү.
78 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Иярчен хәбәр җөмләләр 1 ЛГКФ 80 бит, 8 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3 Иярчен аергыч җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 81 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
4 Иярчен тәмамлык җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 83 бит, 7 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
5 Иярчен хәл, вакыт җөмләләр. 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 84 бит, 7 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
6

Иярчен шарт җөмлә. 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 87 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
7 Диктант. 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Дөрес язу күнекмәләрен булдыру Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Диктант
VII. Милли сәнгать
1 Хаталар өстендә эш. Иярчен кире җөмләләр 1 ЛГКФ Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, җөмләләрнең схемаларын ясау, гомумиләш-терү, нәтиҗә ясау, бәйләүче чараларны язып алу. Иярчен кире җөмләләр,
Иярчен урын җөмләләр,
Иярчен сәбәп җөмләләр,
Иярчен максат җөмләләр,
Иярчен рәвеш җөмләләр турында аңлатма. Иярчен кире, урын, сәбәп, максат, рәвеш җөмләләрнең бәйләгеч чараларын истә калдыру, бәйләнешле сөйләм үзенчәлекләрен үстерү. Кагыйдәләр, 93 бит, 4 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Иярчен урын җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 95 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3 Иярчен сәбәп җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 96 бит, 98 бит, 7күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
4

Иярчен максат җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 99 бит, 8 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
5 Иярчен рәвеш җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 101 бит, 3 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
6 Мөстәкыйль эш. 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Мөстәкыйль эш
VIII. Кеше һәм мохит.
1 Хаталар өстендә эш. Иярчен күләм җөмләләр 1 ЛГКФ Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү, җөмләләрнең схемаларын ясау. Иярчен күләм, аныклагыч җөмләләр. Җыйнак, җәенке җөмләләр турында төшенчә. Диалогик, монологик сөйләмне үстерү. Баш һәм иярчен җөмләләрне таба белү. Кагыйдәләр, 112 бит; бит 5, 7 күнегүләр *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Иярчен аныклагыч җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 114 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3
Күнегүләр эшләү 2 ЛКК Кагыйдәләр, 117 бит, 7 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
4 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 118 бит, 8 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
5 Диктант 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Дөрес язу күнекмәләрен булдыру Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Диктант
6 Хаталар өстендә эш. 1 Кабат-лау Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау
IX. Аралашу
1 Аналитик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре 1 ЛГКФ Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләш-терү, нәтиҗә ясау, бәйләүче чараларны язып алу.
Тыныш билгеләренең куелышы, туры сөйләмнең кулланылышы. Ел буена алган белемнәрне кирәкле ситуацияләрдә куллана белү. Диалогик, монологик сөйләмне үстерү. Туры сөйләмне дөрес төзергә күнектерү, тыныш билгеләрен куярга өйрәтү. Кагыйдәләр, 130 бит, 131 бит, 4 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
2 Аналитик иярчен җ, синтетик иярчен җөмләләрне аеру үзенчәлеге. 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 134 бит, 4 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
3 Туры сөйләм 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 137 бит, 5 күнегү, 139 бит,8 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү) Тест
4
Текст 1 ЛГКФ Кагыйдәләр, 149 бит, 5 күнегү *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
5
Еллык үткәннәрне кабатлау 2 ЛГКК 152 бит,7 күнегү; *Имтиханга әзерлек (сөйләшү төзү)
6 Контроль эш 1 Кон-троль дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау Контроль эш
7 Хаталар өстендә эш. Йомгаклау. 1 Кабат-лау Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кагыйдәләрне искә төшерү, кабатлау

“Килешенгән” “Килешенгән” “Раслыйм”
МБ җитәкчесе: Милли белем һәм тәрбия бирү 6нчы урта мәктәп директоры
________Р.К.Гайнетдинова буенча директор урынбасары: ______И.А.Никифорова
МБ утырышы беркетмәсе _______Ә.Х.Сенжапова “___” ________ 2010 ел
№____ 2010 ел “____” _______2010 ел

Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы Лениногорск шәһәре
6 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең
II квалификацион категорияле укытучысы
Лилия Юныс кызы Хәйруллинаның
IX сыйныфның рус төркеменә татар теленнән
эш программасы.

2010-2011 нче уку елы

Татар теленнән тематик план

Сыйныф: 9

Укытучы: Хәйруллина Лилия Юныс кызы

Сәгать саны: барлыгы 70 ; атнага 2 сәгать

Планлаштырылган контроль дәресләр: _, зачетлар: __, тестлар: __, мөстәкыйль эш: __, диктант: __ сәгать
Административ контроль дәресләр: сәг.

Планлаштыру ТР Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы” (Казан, “Мәгариф”, 2003 ел) нигезендә төзелде

Дәреслек: Татар теле. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фәтхуллова. 9 нчы сыйныфның рус төркеме өчен татар теле дәреслеге. Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2008 ел.

Өстәмә әдәбият: 1. Татар сөйләме. А.Ш. Әсәдуллин. Рус телендә сөйләшүче балалар белән эшләүче укытучылар өчен ярдәмлек. 11 сыйныф. Казан “ТаРИХ” нәшрияты, 2003 ел.
2. Р.Р.Ниъмәтуллин “Татар теле өйрәнүчеләргә кагыйдәләр һәм күнегүләр” “Мәгариф”нәшрияты,2004

Категория: Татар теле | Добавил: Liliya
Просмотров: 4749 | Загрузок: 608 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 1
1  
!55 нче гимназия татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Имя *:
Email *:
Код *:

Голосование

Меню сайта

Категории раздела

Татар әдәбияты [28]
Татар теле [21]
Классное руководство [10]
Презентации [8]
Методик кулланмалар [5]
Укытучылар һәм укучылар өчен кулланмалар.
Тестлар [4]
видеолар [0]
дәрес, сыйныфтан тыш чара, сыйныф сәгате төшерелгән видеолар

Вход на сайт

Поиск

Статистика


Барысы онлайн: 1
Кунаклар: 1
Кулланучылар: 0