Хәйруллина Лилия сайты!

Шимбә, 21.04.2018, 11:28

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Файллар каталогы | Регистрация | Вход

Главная » Файлы » Татар теле

Эш программалары
[ Скачать с сервера (201.0Kb) ] 20.09.2010, 19:48
№ Сәг са-ны Дәреснең
темасы
Дәрес тибы Уку-укыту эшчәнлегенең төрләре Материалны үзләштерү буенча планлаштырылган нәтиҗәләр Контроль төре Өй эше Үтәлү вакыты
план факт
1. 1 Авазлар һәм хәрефләр Кабат-лау дәресе Әңгәмә, кабатлау, күчереп язу Балаларга сүз һәм аваз турында беренче мәгълүмәт бирү, яңа сүзләр хисабына балаларның сүзлек байлыгын арттыру, картинага карап хикәяләүгә өйрәтүне дәвам итү.
2. 1 Иҗек Кабат-лау дәресе Рәсем карау, сайлап язу, уку, күчереп язу Сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм иҗекләп юлдан юлга дөрес күчерергә өйрәтү. “Уңыш җыю” темасына хикәя язу
3. 1 Предмет исемнәре.
Эшне белдерә торган сүзләр. Кабат-лау дәресе Уку, рәсемнәр буенча хикәя төзү, күчереп язу, төркемнәп язу Предмет турында төшенчә бирү, эшне белдерә торган сүзләр турында белемнәрне тулыландыру
4. 1 Билгене белдерә торган сүзләр. Кабат-лау дәресе Уку, әңгәмә, күчереп язу, тиешле сүзләрне куеп җөмләләр язу Сыйфатлар турында белемнәрне искә төшерү, җөмләдә куллануны арттыру
5. 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү Сөйләм үстерү Рәсемнәр карау, җөмләләр төзү, хикәяләр уку, хикәя төзү, сүзлек эше Сүзлек байлыгын арттыру, сөйләм үстерү “Яшелчә бакчасында” темасына хикәя язу
6. 1 Исем һәм фамилияләрдә баш хәреф. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Уку, фикер алышу, сорауларга җавап бирү, диалоглар төзү, диалоглар уку Балаларга кеше исемнәрендә һәм фамилияләрдә баш хәреф турында беренче мәгълүмәт бирү, укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү, яңа сүзләр хисабына балаларның сүзлек байлыгын арттыру, картинага карап хикәяләүгәөйрәтүне дәвам итү.
7. 1 Шәһәр,авыл,
елга һ.б. исемнәрдә баш хәреф. Ныгыту Төркемнәп язу, кагыйдәләр уку, сөйләшү үткәрү Кеше исемнәрен, фамилияләрне, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язырга өйрәтү. Тест Хикәя уйлау
8. 1 Җөмлә. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Төшенчә бирү, аңлату, сорауларга җавап бирү, күчереп язу, иҗекләргә бүлү Җөмлә турында төшенчә бирү, җөмләдәге сүзләрнең урнашу тәртибен рус теле белән чагыштырып өйрәнү
9. 1 Диктант язу. Контр. дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Дөрес язу күнекмә-ләрен булдыру Диктант язу.
10 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, кар-точкалар белән эш Хаталарны төзәтергә өйрәнү, күнегүләр эшләү
11 1 Алфавит. Яңа бе-лем үз-ләштерү Алфавитны искә төшерү, сүзләрне төркемнәү, Алфавитны кабатлау, сүзләрне тәртипкә салырга өйрәтү Алфавитны ятлау
12 1 Сузык авазлар. Яңа бе-лем үз-ләштерү Таблица белән эш, күчереп язу, төркемнәү Балаларга сузык аваз лар турында беренче мәгълүмат бирү 10 татар исеме язып килү
13 1 Калын һәм нечкә сузыклар. Ныгыту Сузык авазларны төркемнәү, сүзләрне чагыштырып уку, нәтиҗә ясау Нечкә һәм калын су-зык авазлар белән та-ныштыру, карточка-лар белән эшләргә өй-рәтү, сүзгә фонетик анализ ясарга өйрәтү. Тест
14 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру. Мәкальләр язып килү
15 1 А хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Уку, рәсемнәр карау, күнегүләр эшләү, күчереп язу, фонетик анализ ясау Фонетик анализ ясарга өйрәнү, (а) авазын дөрес әйтүгә ирешү,
16 1 Ә хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Дөрес әйтү күнекмәләре үткәрү, шигырләр, диалоглар уку, сүзләр уйлау (ә) авазының дөрес әйтелешенә, язылышына ирешү, диалогик сөйләм үстерү
17 1 Ә хәрефе.
Сүзлек диктанты. Ныгыту Күнегүләр эшләү Дөрес язу күнекмәләре үткәрү Сүзлек диктанты.
18 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру.
19 1 О хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Дөрес уку, язу күнекмәләре булдыру, сөйләм үстерү Э, е., о, ө, ый, йо, йө, я, ю хәрефләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү, балаларда татар теленә мәхәббәт, бер-берсенә ихтирам тәрбияләү, үткән дәрестә өйрәнелгән фразаларны истә калдыру эшен дәвам итү, укытучы үрнәгендә җөмләләрне кабатлап әйтә белергә өйрәтүне дәвам итү.

20 1 Ө хәрефе. Ныгыту Сөйләм үстерү, дө-рес уку, язу күнекмә ләре булдыру, Тест
21 1 Сочинение язарга өйрәнү. Сөйләм үстерү Сүзлек байлыгын арттыру, сөйләм төзү Сочинение язу
22 1 У, ү хәрефләре. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Дөрес уку, язу күнек мәләре булдыру, сөй ләм үстерү, моноло гик сөйләм үстерү
23 1 Ы хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Сүзләрдә (ы) авазы- ның укылышы, язы-лышы өстендә эшләү, тәрҗемә эшен яхшырту Уен өйрәнү
24 1 Э хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү Хәрефне дөрес язуга ирешү, сүзлек байлыгын арттыру
25 1 Э хәрефе.
Сүзлек диктанты. Ныгыту Дөрес уку, язу күнек мәләре булдыру, сөйләм үстерү, Сүзлек диктанты.
26 1 Диктант язу. Контр. дәрес Үз-үзеңә контроль ясау Дөрес язу күнекмә-ләрен булдыру Диктант язу.
27 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, карточ калар белән эш Кагыйдәләрне кабатлау, фикерләү сәләтен үстерү
28 1 Тартык авазлар. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Авазларны парлап уку, чагыштыру, Балаларга тартык авазлар турында беренче мәгълүмәт бирү, авазларның артикуляциясе чагыштырыла, сүзләргә аваз-хәреф һәм иҗек анализы ясау күнекмәләре ныгытыла. Мәкальләр ятлау
29 1 Тартык авазлар. Ныгыту Аваз ягыннан тикшерү, табышмаклар чишү Яңгырау һәм саңгырау тартык авазлар белән таныштыру.
Сүзгә фонетик анализ ясарга өйрәтү.
30 1 К хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү Сүзләрне юллап уку, аерманы табу, чагыштыру, В, к, г, й, н, ң хәрефләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү, балаларда татар теленә мәхәббәт, бер-берсенә ихтирам тәрбияләү, үткән дәрестә өйрәнелгән фразаларны истә калдыру эшен дәвам итү, укытучы үрнәгендә җөмләләрне кабатлап әйтә белергә өйрәтүне дәвам итү.


31 1 К хәрефе. Сүзлек диктанты. Ныгыту Рәсем буенча җөмлә-ләр төзү, шигырь уку, күчереп язу, сүз лек диктанты язу Сүзлек диктанты.
32 1 Г хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Чагыштырып уку, сүзләрне аваз ягыннан тикшерү, кагыйдәләр уку
33 1 В хәрефе. Ныгыту Укытучы сүзе, сүз-ләрне чагыштырып уку, дөрес әйтергә өйрәнү, күчереп язу Тест
34 1 Һ,х хәрефләре. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Артикуляцион күнегүләр үткәрү, иҗекләргә бүлеп язу, шигырь уку Кечкенә хат язып килү
35 1 Җ хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Уку, күчереп язу, җөмләләр төзү, табышмаклар уку, диалог төзү
36 1 Җ хәрефе. Ныгыту Магнитофон язмасы тыңлау, уку, күчереп язу Тест Диалог төзү
37 1 ң хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү Сәнгатьле уку, тиешле хәреф куеп күчереп язу Хикәя төзү
38 1 Диктант язу. Контр. дәрес Кагыйдәләрне искә төшерү, диктант язу, Үз-үзеңә контроль ясау Укучыларның белемен, күнекмә һәм дөрес яза белүләрен тикшерү һәм өлгерешен исәпләү. Диктант язу.
39 1 Хаталар өстендә эш эшләү. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, кар-точкалар белән эш Хаталарны төзәтү.
Охшаш бүтән текстны яздырту.
40 1 Й хәрефе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Тиешле хәреф куеп күчереп язу, дөрес уку, язу күнек мәләре булдыру, сөйләм үстерү, Үткән дәрестә өйрә-нелгән фразаларны истә калдыру эшен дәвам итү, (й)хәреф-ләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү.
41 1 Я хәрефе. Ныгыту Сүзләр тикшерү, тиешле хәреф куеп күчереп язу, җөмлә төзү Е, ю, я хәрефләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү.
42 1 Ю хәрефе. Ныгыту Парлап уку, дөрес язу күнек мәләре үткәрү, сөйләм үсте-рү, тиешле хәреф куеп күчереп язу Е, ю, я хәрефләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү. Тест Шигырь ятлау
43 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Көндәлек режим.” Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү, хикәя төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру. Хикәя төзү
44 1 Е хәрефе. Ныгыту Чагыштырып уку, дөрес язу күнекмәлә ре булдыру, сөйләм үстерү, фонетик анализ ясау Е, ю, я хәрефләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү. Хикәя тезергә
45 1 ь хәрефе. (нечкәлек һәм аеру билгесе) Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Тиешле хәреф куеп күчереп язу, дөрес уку, язу күнек мәләре үткәрү, кагыйдәләр уку Тавышсыз хәрефләр нең калынлык, нечкә лек һәм аеру функция ләрендә куллану үр-нәкләре белән таныш тыру. Еш кулланыла торган сүзләрдә нечкә тартыкларны яки иҗекләрне сузык хәрефләре һәм нечкә-лек билгесе белән күрсәтү.
46 1 ъ хәрефе. (калынлык һәм аеру билгесе) Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Мисаллар язу, күнек мәләре язу, тиешле хәреф куеп күчереп язу, диалог уку Тавышсыз хәрефләр нең калынлык, нечкә лек һәм аеру функция ләрендә куллану үр-нәкләре белән таныш тыру. Еш кулланыла торган сүзләрдә нечкә тартыкларны яки иҗекләрне сузык хә-рефләре һәм нечкәлек билгесе белән күрсәтү.
47 1 Ц,щ хәрефләре. Ныгыту Дөрес уку күнекмә-ләре үткәрү, җөмлә-ләр төзү, күчереп язу Ц,Щ хәрефләре булган сүзләрне дөрес язарга өйрәтү.
48 1 Диктант язу. Контр. дәрес Кагыйдәләрне искә төшерү, диктант язу, Үз-үзеңә контроль ясау Укучыларның беле-мен, күнекмә һәм дө-рес яза белүләрен тик-шерү һәм өлгерешен исәпләү. Диктант язу.
49 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, карточ калар белән эш Хаталарны төзәтү, карточкалар белән эшләү
50 1 Сүз ахырында яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Ныгыту Тартыкларның үзгәрүен күзәтү, мәкальләр уку, мәгънәләрен аңлату Авазларның артикуля-циясе чагыштырыла, сүзләргә аваз-хәреф һәм иҗек анализы ясау күнекмәләре ныгытыла. Тест
51 1 Басым. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Сүзләр уку, иҗекләргә аеру, басым билгеләү, күчереп язу Сүзләрнең басымын билгеләргә өйрәтү Шигырь ятлау
52 1 Изложение язу. Контр. дәрес План төзеп изложение язуны камилләштерү; Эчтәлекне аңлау, төшенү күнекмәләре булдыру Изложение язу
53 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, кар-точкалар белән эш Хаталарны төзәтү.
Охшаш бүтән текстны яздырту.
54 1 Сүз төркемнәре турында төшенчә. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Укытучы сүзе, тө-шенчә бирү, сүзләргә сораулар кую, күнегәләр эшләү Сүз төркемнәре турында белемнәрне арттыру,
55 1 Исем. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Укытучы сүзе, төшенчә бирү, сүзләргә сораулар кую, күнегәләр эшләү Предметларны атаган һәм кем? Нәрсә? Сорауларына җавап булган сүзләр белән таныштыру. Шул сүзләрне, сораулар куеп, җөмлә эчендә табарга өйрәтү. Исемнәрне мәгънә ягыннан төркемнәргә бүлергә өйрәтү.
56 1 Исем. Ныгыту Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Тест Шигырь ятлау
57 1 Исем. Кабат-лау дәресе Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү
активлыгын үстерү
58-59 2 Исемнең берлек һәм күплек санда килүе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Тест
60 1 Карточкалар белән эш. Кабат-лау дәресе Карочкалар белән эшләү, сүзлек эше Карточкалар белән эшләү күнекмәләрен арттыру, сүзлек байлыгын арттыру
61 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру.
62 1 Сыйфат. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Укытучы сүзе, төшенчә бирү, сүзләргә сораулар кую, күнегәләр эшләү
Предметларның билгеләрен белдергән һәм нинди? Кайсы? сорауларына җавап булган сүзләр белән таныштыру. Шул сүзләрне, сораулар куеп, җөмлә эчендә табарга өйрәтү.төрле
63 1 Сыйфат. Ныгыту Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Табышмаклар чишү
64 1 Сыйфат. Кабат-лау дәресе Сүзлек белән эш итә белү активлыгын үстерү, күнегүләр эшләү Тест
65 1 Диктант язу. Контр. дәрес Кагыйдәләрне искә төшерү, диктант язу, Үз-үзеңә контроль ясау Укучыларның белемен, күнекмә һәм дөрес яза белүләрен тикшерү һәм өлгерешен исәпләү. Диктант язу.
66 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, карточкалар белән эш Диктантны укучылар белән бергә җентек- ләп тикшерү. Хата-ларны төзәтү. Охшаш бүтән текст яздырту.
67 1 Фигыль. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Укытучы сүзе, төшенчә бирү, сүзләргә сораулар кую, күнегәләр эшләү Предметларның эшен, хәрәкәтен белдергән һәм Нишли? Нишлә-де? Нишләр? кебек сорауларына җавап булган сүзләр белән таныштыру. Шул сүз-ләрне, сораулар куеп, җөмлә эчендә табарга өйрәтү.Фигыльләрнең барлык-юклык форма-лары турында төшенчә бирү.
68 1 Фигыль. Ныгыту Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү
69 1 Фигыль. Кабат-лау дәресе Күнегүләр эшләү, рәсем буенча хикәя төзү
70 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру. Хикәя язу
71 1 Фигыльләрнең заман белән төрләнүе. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Төрле сорауларга җавап бирә торган сүзләрне аера белергә өйрәтү, сөйләмдә фигыльләрне дөрес кулланырга күнектерү, хәзерге заман фиг-не төрләндерергә өйрәтү Хикәя төзү
72 1 Үткән заман хикәя фигыльләр. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Дәреслектәге күнегүләрне эшләү, сүзлек белән эш итә белү активлыгын үстерү
73 1 Үткән заман хикәя фигыльләр. Ныгыту Фигыльләрне табу, сораулар кую, күчереп язу Тест Котлау язу
74 1 Хәзерге заман хикәя фигыльләр. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү
75 1 Хәзерге заман хикәя фигыльләр. Ныгыту Фигыльләрне табу, сораулар кую, биремнәр үтәү Тест Шигырь эчтәлеге буенча рәсем ясау
76 1 Киләчәк заман хикәя фигыльләр. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү
77 1 Киләчәк заман хикәя фигыльләр. Ныгыту Фигыльләрне табу, сораулар кую, биремнәр үтәү Тест Диалог төзү
78 1 Диктант язу. Контр. дәрес Кагыйдәләрне искә төшерү, диктант язу, Үз-үзеңә контроль ясау Укучыларның белемен, күнекмә һәм дөрес яза белүләрен тикшерү һәм өлгерешен исәпләү. Диктант язу. Кабатлау
79 1 Хаталар өстендә эш.
Фигыль темасын кабатлау. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, кар-точкалар белән эш Хаталарны төзәтү эшен яхшырту, кагыйдәләрне практикада кулланырга өйрәтү Тест Кабатлау
80 1 Диалогик сөйләм үстерү. Сөйләм үстерү Әңгәмә, диалог төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру. Хикәя төзү
81 1 Тәрҗемә эше. Кабат-лау Бирем белән таны-шу, тәрҗемә итү Тест белән эшләргә өйрәтү, сүзлек байлыгын арттыру Кабатлау
82 1 Рәсем буенча хикәя төзү. Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру. Хикәя төзү Рәсем ясау
83 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау Күнегүләр эшләү Үткәннәрне ныгытуга күнегүләр эшләү Кабатлау
84 1 Җөмлә турында төшенчә. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Балаларга җөмлә турында беренче мәгълүмәт бирү, укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү, яңа сүзләр хисабына балаларның сүзлек байлыгын арттыру, картинага карап хикәяләүгә өйрәтүне дәвам итү
85 2 Җөмлә төрләре. Ныгыту Сөйләмнән җөмләләрне аеру, җөмләләр төзү, Сөйләмне барлыкка китерүдә җөмләнең әһәмиятен аңлату. Төрле интонация белән уку. Тест
86 1 Җөмләдә баш кисәкләр. Ия. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Аерым сүзләрдән җөмләләр төзү, сүзләр арасындагы бәйләнешне аңлату. Җөмләдә сүзнең кем яки нәрсә турында баруын һәм алар турында нинди яңалык хәбәр ителүен белдерә торган кисәкләрне күрсәтү.
87
1 Җөмләдә баш кисәкләр. Хәбәр. Укытучы сүзе, төшенчә бирү, хәбәр турында мәг-мат бирү Аерым сүзләрдән җөмләләр төзү, сүзләр арасындагы бәйләнешне аңлату. Шигырь ятлау
88 1 Җөмләнең иярчен кисәкләре. Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Иярчен кисәкләрнең җөмләдә кулланылышын өйрәнү
89 1 Изложение. Контр. дәрес План төзеп изложение язуны камилләштерү; Эчтәлекне аңлау, төшенү күнекмәләре булдыру Изложение язу
90 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, кар-точкалар белән эш Хаталарны төзәтү.
Охшаш бүтән текстны яздырту.
91 1 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Бакча эшләре” Сөйләм үстерү Әңгәмә, сөйләм төзү Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталы-гы, күнекмәләре булдыру. Хикәя төзү
92 2 Җөмләдә сүзләрнең бәйләнеше. Ныгыту Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Сөйләмне җөмләләргә аерырга өйрәтү. Җөмләләрдән кем һәм нәрсә турында әйтелгәнне күрсәткән, аларның нишләгәнен белдергән сүзләрне табарга өйрәтү.
93 1 Сөйләм һәм текст. Яңа бе-лем үз-ләштерү дәресе
Сөйләм уку, текст төзү, сорауларга җавап язу Балаларга сөйләм турында беренче мәгълүмәт бирү, укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү
94 1 Текстның төп фикере, өлешләре. Ныгыту Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү,
танып белү активлыгын үстерү Текстның төп фикере, өлешләре белән таныштыру.
95 4 Кабатлау. (Хәрефләр һәм авазлар, исем, сыйфат, фигыль) Кабат-лау дәресе Теләүләр уку, анализ ясау, күнегүләр эш-ләү,сүзтезмәләр тө-зү, басымны билге-ләү, сорауларга җа-вап язу, рәсем буен-ча җөмләләр төзү Белемнрне системалаштыру, мөстәкыльлекне арттыру, саңгырау тартыкка беткән фиг-нең үзгәрешен искә төшерү Тест Шигырь ятлау
96 1 Контроль диктант. Контр. дәрес Кагыйдәләрне искә төшерү, диктант язу, Үз-үзеңә контроль ясау Укучыларның белемен, күнекмә һәм дөрес яза белүләрен тикшерү һәм өлгерешен исәпләү. Диктант язу
96 1 Хаталар өстендә эш. Кабат-лау дәресе Хаталарны төзәтү, кагыйдәләргә карата мисаллар язу, карточ калар белән эш Диктантны укучылар белән бергә җентекләп тикшерү.
Хаталарны төзәтү.
Охшаш бүтән текстны яздырту.
97 2 Ел буенча үткәннәрне кабатлау. Кабат-лау дәресе Нәтиҗәләр чыгару, рәсемнәр буенча җөмлә төзү, күнегүләр эшләү Укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү, яңа сүзләр хисабына балаларның сүзлек байлыгын арттыру.
98 1 Йомгаклау. Йомгак-лау Йомгак ясау, чирек билгеләре белән танышу 2нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау, йомгак ясау

“Килешенгән” “Килешенгән” “Раслыйм”
МБ җитәкчесе: Милли белем һәм тәрбия бирү 6нчы урта мәктәп директоры
________Р.К.Гайнетдинова буенча директор урынбасары: ______И.А.Никифорова
МБ утырышы беркетмәсе _______Ә.Х.Сенжапова “___” ________ 2010 ел
№____ 2010 ел “____” _______2010 ел

Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы Лениногорск шәһәре
6 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең
II квалификацион категорияле укытучысы
Лилия Юныс кызы Хәйруллинаның
II сыйныфның татар төркеменә татар теленнән
эш программасы.

2010-2011 нче уку елы

Татар теленнән тематик план

Сыйныф: 2

Укытучы: Хәйруллина Лилия Юныс кызы

Сәгать саны: барлыгы 105; атнага 3 сәгать

Планлаштырылган контроль дәресләр:__; тестлар:___; (сочинение ___, ятлау ___)
Административ контроль дәресләр: ____ сәг.

Планлаштыру: “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары” 1-11 нче сыйныфлар. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003 нигезендә төзелде

Дәреслек: Татар теле. А.Х.Нуриева, 2 нче сыйныфның татар төркеме өчен татар теле дәреслеге. Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003 ел.

Өстәмә әдәбият: 1. С.Г.Вагыйзов “Кызыклы грамматика” “Мәгариф” 1994
2. Татарча-русча сүзлек, Казан, 2006

Категория: Татар теле | Добавил: Liliya | Теги: эш программалары
Просмотров: 2457 | Загрузок: 391 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Голосование

Меню сайта

Категории раздела

Татар әдәбияты [28]
Татар теле [21]
Классное руководство [10]
Презентации [8]
Методик кулланмалар [5]
Укытучылар һәм укучылар өчен кулланмалар.
Тестлар [4]
видеолар [0]
дәрес, сыйныфтан тыш чара, сыйныф сәгате төшерелгән видеолар

Вход на сайт

Поиск

Статистика


Барысы онлайн: 1
Кунаклар: 1
Кулланучылар: 0