Хәйруллина Лилия сайты!

Якшәмбе, 27.05.2018, 03:24

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Файллар каталогы | Регистрация | Вход

Главная » Файлы » Татар әдәбияты

Эш программалары
[ Скачать с сервера (244.5Kb) ] 20.09.2010, 19:46
№ Сәг.
са-ны Үтәлү вакыты Дәреснең
темасы Материалны үзләштерү буенча планлаштырылган нәтиҗәләр Дәрес тибы Уку-укыту эшчәнлегенең төрләре
Контроль
төре
Өй эше
план факт
1 1 Г.Тукай
Туган тел. Укучыларны Г.Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты бе-лән таныштыруны дәвам итү, булган белемнәрне сис темалаштыру; сәнгатьле уку күнекмәләрен камил-ләштерү; Яңа тема өйрәнү дәресе Фикер алышу;
шигырь уку;
мәкальләр уку;
аңлату;
магнитофон язмасы тыңлау, рәсемнәр карау. Шигырь ятлау. Шигырь ятлау.
2 1 Х.Туфан
Ял көнендә. Дөрес уку күнекмәләрен ныгыту; фикерләү сәләтен үстерү; вакытыңны бушка уздырмаска өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Дөрес уку күнекмәләре
үткәрү; шигырь уку;
сор.җавап бирү;
фикер алышу. Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
3 1 Г. Тукай
Иртә. Уку күнекмәләрен яхшыр-ту, балаларның иҗади ак-тивлыгын үстерү; сөйләм үстерү; Ныгыту. Текст белән эшләү. Схема буенча сүзләр төзү; мәзәкне уку; фикер алышу; табышмаклар чишү; уен уйнау. Мәкальләр ятлау.
Мәкальләр ятлау.
4 1 Г.Тукай
Ташбака илә Куян. Балаларның иҗади актив-лыгын үстерү; мәсәлнең эчтәлеген аңларга өйрәтү; зирәклек, җитезлек тәр-ләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Схема буенча сүзләр төзү; мәзәкне уку; фикер алышу; табышмаклар чишү; уен уйнау. “Тәгәри китте йомгагым”
уенын уйнау;
5 1 М.Гафури
Ана белән кызы. Сәнгатьле укуга ирешү; сүзлек байлыгын арттыру; кешегә хас сыйфатлар белән танышу; Ныгыту. Текст белән эшләү. Сөйләшү үткәрү; уку;
сүзлек эше;
шигырь уку;
характеристика бирү; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
6 1 Р.Низамова
Мәктәпкә барабыз. Уку күнекмәләрен яхшыр-ту; сөйләм үстерү; ата-ана-лар һәм мәктәп арасында элемтәне ныгыту; мәктәптә укуга теләк тудыру. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу, рәсемнәр буенча сөйләшү; Хикәя төзеп сөйләү; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
7 1 Ә.Бикчәнтәева. Үрдәк беренче-лекне алган. Йөгерек уку күнекмәләрен булдыру; эчтәлеккә төше-неп сөйләргә өйрәнү Ныгыту. Текст бе-лән эшләү. Рольләргә бүлеп уку; эчтәлек сөйләү;
мәкальләр уку; Мәкаль ятлау. Мәкальләр ятлау.

8 1 Ә.Бикчәнтәева. Язарга өйрәнгәндә. Шигырьне сәнгатьле итеп укырга өйрәнү; язганда дө-рес утыру кагыйдәләре бул дыру; пөхтәлек тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Мәктәптә үзеңне тоту
кагыйдәләре белән танышу; укытучы сүзе;
шигырь уку; фикер алышу; Шигырь уку.
9 1 А.Нигматул-лин. Рөстәм төгәл исәпли. Сәнгатьле уку кунекмәлә-рен булдыру; тәрҗемә эшен яхшырту; Ныгыту. Текст бе-лән эшләү. Сәнгатьле уку, сорауларга
җавап бирү, уку, Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
10 1 И.Туктар.
Тырышкан табар. Фикерләү сәләтен үстерү; аңлап уку күнекмәләрен булдыру; тырышлык хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Әйтемнәр уку; фикер алышу; сүз лек эше;
текст уку; сор.җав.бирү Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
11 1 З.Нури.
Көн дә мең дә бер сорау Дөрес интонация белән укырга өйрәнү; бәйләнешле сөйләм үстерү; күп белергә өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Сөйләшү; күргәзмә б-н танышу; уку; рәсемнәр карау; сор.җав. бирү; мәкаль, әйтемнәр уку. Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
12 1 Сөйләм үстерү. Сөйләм үстерү; сүзлек бай-лыгын арттыру; игътибар-лылык тәрбияләү. Сөйләм үстерү дәресе Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү; сүзлек эше; Хикәя төзү,
* рәсем ясау
13 1 Г.Тукай. Кырлар буш кала. Г.Тукайның иҗаты белән та ныштыруны дәвам итү;сән- гатьле укуга ирешү; таби-гатькә сак караш тәрбияләү. Яңа тема өйрәнү дәресе Рәсемнәр карау;сөйләшү;
шигырь уку;
сынамышлар уку;
табигатьне күзәтү; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
14 1 Г.Тукай.
Көз. Сәнгатьле уку күнекмәлә-рен булдыру; бәйләнешле сөйләм үстерү; көзге таби-гатьне яратырга өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текс уку; сүзлек эше; тәрҗемә итү;сор.төзү; җавап бирү; рәсемнәр буенча сөйләшү; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
15 1 М.Җәлил.
Көз җитте. Сәнгатьле укуга ирешү; без дә кышлаучы һәм күчмә кошларны танырга өйрәтү; Ныгыту. Текст бе-лән эшләү. Белешмә бирү; шигырь уку; эчтәлек буенча сөйләшү үткәрү; Шигырь ятлау. Шигырь ятлау.
16 1 Н.Сладков.
Көз. Аңлап укырга өйрәнү; тәр-җемә эшен яхшырту; Ныгыту. Текст бе-лән эшләү. Текст уку, эчтәлегенә төшенү; сүзлек, тәрҗемә эше; сор.җав.бирү. Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү
17 1 Б.Рәхмәт.
Кошлар киткәндә. Диалогик сөйләм үстерү; кошларның яшәү рәвеше белән таныштыру; кошлар-га ярдәм итергә өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Шигырь уку, табышмаклар
чишү; кроссворд. Кроссворд чишү
18 1 Р.Мөхәммәт-шин. Бәрәңге
алганда. Йөгерек уку күнекмәләрен үстерү; рәсемнең эзлекле тәртибендә эчтәлек сөйләр-гә өйрәнү; хезмәт сөючән- лек тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Аңлап уку; әңгәмә;
сор. җав.бирү;
эчтәлек сөйләү; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
19 1 Сөйләм үстерү. Диалогик сөйләм үстерү; фикерләү сәләтен яхшырту, киңәйтү; Сөйләм үстерү дәресе Диалог уку;
диалог төзү эше; рәсемнәр б-н эш; Хикәя төзү,
* рәсем ясау
20

1 Г.Тукай. Безнең гаилә. Сәнгатьле укуга ирешү; ша гыйрь иҗатына, тормышы- на кызыксыну һәм горур-лык, Тукай иҗаты аша гаи-ләдә бер-береңә хөрмәт хисләре тәрбияләү; Яңа тема өйрәнү дәресе Фикер алышу; сәнгатле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү;
рәсемнәр карау; сөйләм төзү; әңгәмә Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
21 1 З.Туфайлова “Әни”сүзе. Дөрес уку күнекмәләре үткәрү; сәнгатьле укуга ирешү; хәтерне яхшырту; әниләргә карата хөрмәтләү хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Сүзлек эше; әңгәмә;
Сәнгатьле уку;
Рәсемнәр карау; Шигырь ятлау Шигырь ятлау.
22 1 А.Алиш. Әни ялга киткәч. Аңлап уку күнекмәләре булдыру; сөйләм үстерү; әниләргә ярдәм итәргә кирәклекне аңлату. Ныгыту. Текст белән эшләү. Тәрҗемә итү;
Сүзлек эше;
Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
23 1 Р.Корбанов “Бүре” диеп язган идем. Фикерләү сәләтен үстерү; сүзлек байлыгын арттыру; Ныгыту. Текст бе-лән эшләү. Фикер алышу; уку; аңлашу; яңа сүзләр төзү уены уйнау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
24 1 Ә.Бикчәнтәева Әтием белән бергә. Сөйләм телен шомарту; шигырьне сәнгатьле укуга ирешү; әтиләргә ярдәм итәргә өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау Шигырь ятлау
25 1 Р.Вәлиева. Дәү әни. Сәнгатьле уку күнекмәлә-рен, сөйләм телен үстерү; аңлап укуга ирешү; олылар га карата хөрмәтләү хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;тәрҗемә итү;
рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
26 1 Х.Халиков. Дәү әти. Сәнгатьле укуга ирешү; сөйләм үстерү; әби-баба-ларга карата хөрмәтләү хисе тәрбияләү; Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү;
рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
27 1 Әкият. Тату туганнар. Сүзлек байлыгын арттыру; Аңлап уку күнекмәләре бул дыру;татар теленең бай бу-луына соклану хисе тәр-ләү Ныгыту. Текст белән эшләү. Тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; сүзлек эше; Телдән фотоаль-бом төзү,
* Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү
28 1 Ә.Фәйзи. Чәй эчәбез бал белән. Укучыларда бәйләнешле сөйләм телен үстерү; сәнгатьле укуга ирешү; дуслык хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше; тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
29 1 Г.Мөхәммәт-шин. Әйдәгез танышабыз. Аңлап уку күнекмәләре бул дыру; тәрҗемә эшен яхшыр ту; татар теленең бай булуы на соклану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
30 1 Р. Миңнуллин. Әни кирәк. Сәнгатьле укуга ирешү; сөй ләм үстерү;әниләргә карата хөрмәт, мәхәббәт тәр-ләү. Ныгыту. Текст бе-лән эшләү. Тәрҗемә итү;
Сүзлек эше; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
31 1 Сөйләм үстерү. ”Бишек җыры”. Сөйләм үстерү; “Бишек җырлары”өйрәнү; татар теленең бай булуына соклану хисе тәрбияләү. Сөйләм үстерү дәресе Сүзлек эше, укытучы сүзе, рәсемнәр карау, сөйләм төзү
Хикәя төзү,
* рәсем ясау
32 1 Рәхмәт һәркем өчен рәхәт. Укучыларның телдән сөй-ләм күнекмәләрен үстерүгә игътибарны арттыру; уку-чыларның татарча аралашу осталыгын үстерү; Яңа тема өйрәнү дәресе Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
33 1 Р.Корбанов. Уйнап. Тема буенча белемнәрне системалаштыру; сәнгатьле укуга ирешү; балаларда ки-релекне булдырмаска өндәү Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
34 1 Р.Вәлиева. Кыңгырау чәчәк. Язучы һәм шагыйрә Резеда Вәлиеваның иҗаты белән таныштыру;уңай һәм тискә-ре геройларны табу күнек-мәләре булдыру; табигать-тәге матурлыкка соклану хи се уяту; дуслык хисе тәр-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Шигырь ятлау.
35 1 И.Туктар.
Борын. Аңлап укуга ирешү; фикер-ләү, образлы күзаллау кү-некмәләрен, сүзлек байлы-гын үстерү; мактану хисе булдырмаска өндәү; Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
36 1 Тәмле сүзләр. Аңлап уку күнекмәләре бул дыру; сөйләм әдәбенә өйрә- тү; фикерләү сәләтен үсте- рү; Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
37 1 Ялкау өчен ботка суынган. Укучыларны яңа әсәр белән таныштыру; сәнгатьле һәм рольле укуны камилләште-рү; яшьтән үк эшчән булыр-га өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Табышмаклар ятлау Табышмаклар ятлау
38 1 Үзем белән үзем. Рольләргә бүлеп укуны ях-шырту; фикерләү сәләтен үстерү; балаларда мөстә-кыйльлек, олыларга ихтирам тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Табышмаклар чишү
39 1 Оялчан Хаҗи. Аңлап уку күнекмәләре булдыру; рольләргә бүлеп укуны яхшырту; кунакта үзеңне тота белергә өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Кроссворд чишү
40 1 Кабатлау. Темага караган, укылган хикәя һәм шигырьне искә төшерү; дәресләрдә өйрән-гән әхлаклылык кагыйдәлә-рен ныгыту; балаларның иҗадилык сәләтләрен үстерү; яхшылыкка өндәү. Кабатлау Сәхнәләштерергә әзерләнү, әңгәмә үткәрү, Хикәя төзү,
* рәсем ясау
41 1 Сәхнәләштерү. Сөйләм, сәхнәдә үз-үзләрен тоту осталыкларын үстерү; укучыларның белем дәрә-җәләрен тикшерү; телебез-гә, әдәбиятыбызга мәхәббәт хисе тәрбияләү. Сөйләм үстерү дәресе Сәхнәләштерү Хикәя төзү,
* рәсем ясау
42 1 Г.Тукай.
Җир йокысы. Г.Тукайның иҗаты белән таныштыруны дәвам итү; сәнгатьле уку күнекмәлә-рен, сөйләм телен үстерү; табигатькә сак караш тәр-ү. Яңа тема өйрәнү дәресе Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;
тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау Шигырь ятлау
43 1 Г.Тукай.
Кыш. Сүзлек байлыгын арттыру; тәрҗемә эшен яхшырту; кышкы табигатькә ярату, соклану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Сүзлек эше
45 1 З.Нури.
Карга. Сөйләм үстерү; сүзләрне дө рес әйтеп уку күнекмәләре булдыру; кошларга ярдәм кирәклегенә төшендерү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше; тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
46 1 З.Нури.
Карлар ява. Сәнгатьле укуга ирешү; сөйләм үстерү; кышкы та- бигатьнең матурлыгына соклану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше; тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
47 1 С.Урайский.
Чыршы. Сүзлек байлыгын арттыру; татар чыршы бәйрәменә ши гырьләр өйрәтү; татар теле-нең бай булуына соклану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;
тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау. Шигырь ятлау.
48 1 Кем белән Кем. Аңлап укуны яхшырту; фи- керләү сәләтен үстерү; кыш кы табигатькә карата ярату хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
49 1 Куян баласы. Сөйләм үстерү; белешмә сүзләр ярдәмендә эчтәлек сөйләргә өйрәнү; кыш көне хайваннарга кыен булуы турында аңлату. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
50 1 З.Нури. Кар яуган. Сәнгатьле укуга ирешү; ча- гыштыруларны табарга өй-рәтү; кышкы уеннарны яратырга өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Мәкаль ятлау
51 1 Календарьның соңгы бите. Аңлап уку эшен яхшырту; “Яңа ел бәйрәме” турында төшенчәләр бирү; бәйрәм хисе тудыру; кешеләргә ка- ратаихтирамлылык тәр-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Шигырь ятлау Шигырь ятлау
52 1 Җем-җем-чвик.
И.Туктар. Аңлап уку күнекмәләре булдыру; сүзлек запасын баету; кошларга ярдәм кирәклеген аңлату. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
53 1 Туктар белән сөйләшү. Г.Зәйнәшева. Рольләргә бүлеп укуны ях- шырту; сөйләм үстерү; кош ларның күп файда китерү- ләрен аңлату. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Роль ләргә бүлеп ятлау
54 1 Урак өсте. Р.Корбанов. Сәнгатьле укуга ирешү; сөйләм телен үстерү; табигатькә сак караш тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
55 1 Тагын урамга. Д.Аппакова. Тема буенча өйрәнелгән сүзләрне кулланып сөйләм-не дәвам итергә күнектерү; фикерләү сәләтен үстерү; туган як табигатенә соклану хисе тәрбияләү; Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Рәсем ясау
56 1 Кабатлау.
Сөйләм үстерү. Сүзлек байлыгын арттыру; аңлап уку күнекмәләре бул дыру; тема буенча үтелгән нәрне искә төшерү; Сөйләм үстерү дәресе Сүзлек эше, укытучы сүзе, рәсемнәр карау, сөйләм төзү Хикәя төзү,
* рәсем ясау
57 1 Уку тизлеген тикшерү Уку тизлеген тикшерү; та-тар теленең бай булуына соклану хисе тәрбияләү. Уку тизлеген тикшерү Уку тизлеген тикшерүгә әзерләнү, уку тизлеген тикшерү
58 1 Иң матур җир. Сәнгатьле уку күнекмәлә-рен, сөйләм телен үстерү; туган җирне яратырга өн-дәү; туган илгә ярату хисе тәрбияләү. Яңа тема өйрәнү дәресе Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;
тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау. Шигырь ятлау.
59 1 Нәрсә соң ул - туган ил?
Г.Дәүләтшин Аңлап уку күнекмәләре булдыру; тәрҗемә эшен яхшырту; патриотик хисләр тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
60 1 Туган ил.
З.Туфайлова
Сәнгатьле укуга ирешү; тәр җемә эшен яхшырту; туган илгә мәхәббәт тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау. Шигырь ятлау.
61 1 Безнең туган илебез. Сөйләм үстерү; тәрҗемә эшен яхшырту; туган илебезнең байлыкларына сакчыл караш тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
62 1 Безнең авыл.
К.Әмири. Сәнгатьле укуга ирешү; сөйләм үстерү; авылларга карата ярату хисе тәрбия-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
63 1 Ике мең ел элек. Сөйләм үстерү; сүзлек бай-лыгын арттыру; “Болгар дәүләте”турында белешмә бирү; тарихыбызга хөрмәт тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
64 1 Тәрҗемә эше. Аңлап уку күнекмәләре бул дыру; тәрҗемә эшен яхшыр ту; татар теленең бай булуы на соклану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Сүзлек эше, тәрҗемә итү, текст уку Тәрҗемә эшен дәвам итү
65 1 Сөйләм үстерү. Фикерләү сәләтенең эзлек лелеген үстерү; татар теле нең бай булуына соклану хисе тәрбияләү. Сөйләм үстерү дәресе Сүзлек эше, укытучы сүзе, рәсемнәр крау, сөйләм төзү Мәкальләр ятлау
66 1 Менә нинди икән яз! Н.Измайлова Сәнгатьле укуга ирешү; җирне матурларга, “дәва-ларга”өйрәтү; туган илгә мәхәббәт тәрбияләү. Яңа тема өйрәнү дәресе Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Сорауларга җавап бирү
67 1 Кояш бүген иртәдән...
Г.Хәсәнов Сөйләм телен үстерү; сүз-лек байлыгын арттыру; та-бигатькә сак караш тәр-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
68 1 Әниләр кө-нендә.
З.Мансур. Сәнгатьле укуга ирешү; Сөйләм үстерү; әниләрне хөрмәт итәргә өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Рәсем ясау
69 1 Март башы. Д.Аппакова Аңлап уку күнекмәләре бул дыру; тәрҗемә эшен яхшыр ту; язгы табигатьнең матур лыгына соклану хисе тәр-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; План төзү
70 1 Яз.
Ш.Галиев. Сәнгатьле укуга ирешү; яз темасына караган җөмләләр төзергә өйрәнү; Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше; тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
71 1 Г.Лотфи.
Сыерчык. Бездә кышлаучы һәм күч -мә кошларны танырга өйрә тү;аларның яшәү рәвешлә- ре; кошларга карата ярдәм чел булырга өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
72 1 Э.Касыймов
Боз кузгалды. Фикерләү сәләтен үстерү; сүз һәм сүзтезмәләр ярдә-мендә текстның эчтәлеген сөйләргә өйрәнү; туган як табигатен сакларга өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
73 1 Яз җыры.
Г.Лотфи. Шигырьләрдән рәсемнәргә карата юлларны табарга өйрәнү; сәнгатьле укуны яхшырту; табигатькә мә-хәббәт тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;
тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау Шигырь ятлау
74 1 Көймә.
Л.Толстой. Сөйләм үстерү; табышмак-лар чишергә өйрәнү; игъти-барлылык тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Табышмаклар чишү
75 1 Сөйләм үсте рү. Әни күр-мәгән чакта. Сөйләм үстерү; фикерләү сәләтен яхшырту; әниләр сүзен тыңларга өндәү. Сөйләм үстерү дәресе Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
76 1 Күке.
М.Җәлил. Сәнгатьле укырга өйрәнү; М.Җәлил турында белешмә бирү; шагыйрь иҗатына мәхәббәт тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше; тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау. Шигырь ятлау.
77 1 Кл.тыш уку.
М.Җәлил иҗаты. М.Җәлил турында күбрәк мәгълүмат бирү; сугышта батырлыклар күрсәткән як ташларыбыз үрнәгендә ту-ган илгә тугрылык һәм алар белән горурлану хисләре тәр-ү. Кл.тыш уку дәресе Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Эчтәлек сөйләргә әзерләнү
78 1 Хәйләгә каршы хәйлә. Әкият Тәрҗемә эшен яхшырту; мә кальләр укып фикер алы шырга өйрәнү;кунак каршы алу, кунак итү кагыйдәләре белән танышу;әдәплелек тәрбияләү. Яңа тема өйрәнү дәресе Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
79 1 Карт белән төлке.Әкият Әкиятнең эчтәлеге белән ба лаларны таныштыру; эчтә-лек буенча анализ ясап нә-тиҗә чыгарырга, геройлар-га характеристика бирергә өйрәнү;ашыкмаска өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Кроссворд чишү
80 1 Урман әкияте. Ф.Яруллин. План буенча эчтәлек сөйләр гә өйрәнү;уку күнекмәләрен формалаштыру өстендә эш-ләү;тәрбияле булырга өндәү Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
81 1 Итагатьле мәче. Әкият. Фикерләү сәләтен үстерү; рольләргә бүлеп укуны ях шырту; итагатьлелек тәр-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
82 1 Кәҗә белән бүре.Әкият. Рольләргә бүлеп укуны ях-шырту; фикерләү сәләтен үстерү; әниләр сүзен тыңларга өндәү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
83 1 Карга белән шөпшә.
Ф.Зыятдин. Эчтәлекне аңлап,план төзер гә,план буенча эчтәлекне сөйләргә өйрәнү; дуслык хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Әкият ятлау
84 1 Өч кыз. Тат. хал әкияте. Сүзлек байлыгын арттыру; тәрҗемә эшен яхшырту; әниләргә карата хөрмәт хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
85 1 Әүвәл заманда. Бәйләнешле сөйләм үстерү; әкият уйларга өйрәнү; туган телебезнең байлыгына сок-лану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Әкият уйлап килү
86 1 Кл.тыш уку. А.Алиш белән таныштыру; иҗатына карата кызыксыну уяту; телебезгә,әдәбияты-бызгаярату хисе тәрбияләү. Кл.тыш уку дәресе Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Эчтәлек сөйләргә әзерләнү
87 1 Саумы җәй.
Җ.Дәрзаман Җәй турындагы белемнәрне ныгыту;укучыларның фи-керләү күнекмәләрен үсте-рү; җәйге матурлык аша балаларда соклану сыйфат- лары тәрбияләү. Яңа тема өйрәнү дәресе Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;
тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырь ятлау Шигырь ятлау
88 1 Кояш чыкты.
Җ.Тәрҗеман Белемнәрне баету; тәрҗемә эшен яхшырту; җәйге табигатьтә үзеңне тоту кагыйдәләрен искә төшерү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
89 1 Җәй. М.Гафури. Укучыларның фикерләү сәләтләрен үстерү; уку кү-некмәләрен яхшырту; таби-гатькә сакчыл караш тәр-ү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше; тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
90 1 Ана белән ата каз...
Г.Бәширов. Сәнгатьле уку күнекмәлә-рен үстерү, сөйләмнәрен баету; әти-әниләргә хөрмәт хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
91 1 Рус казлары.
Ш.Галиев. Балаларны Ш.Галиевның балаларга багышланган ши гырьләре,китаплары белән таныштыру; кызыксыну уяту Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
92 1 М.Хәсәнов.
Менә без... Монологик сөйләмне үсте-рү;тәрҗемә эшен яхшырту; туган илгә ярату, аның гү-зәл дөньясына соклану хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу;
Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
93 1 М.Миншин.
Серле күл. Фикерләү сәләтен үстерү; татар халкының гореф-га-дәтләре белән таныштыру; хөрмәтләү хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорауларга җавап бирү
94 1 Ә.Бикчәнтәева. Колын. Сәнгатьле уку, сөйләм кү-некмәләрен ныгыту; тәрҗе-мә эшен яхшырту; балалар да әхлаклылык тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
95 1 Урманда әдәплелек дәресләре. Дөрес,аңлап,йөгерек укыр- га өйрәтү;тәрҗемә эшен ях- шырту;балаларда әдәплелек тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Текст белән танышу; сүзлек эше; текст уку; сор.җав.бирү; фикер алышу; Тексттан соң бирелгән сорау-ларга җавап бирү, *эчтәлек сөйләү
96 1 Р.Миңнуллин. Сабантуй бүген бездә. Милли бәйрәмнәр белән та-ныштыруны дәвам итү; уку чыларны үз хисләрен,фикер ләрен матур итеп әйтә,аңла-та белергә өйрәтү;туган иле безнең матурлыгын,байлы- гын күрә белү, аңа карата горурлык хисе тәрбияләү. Ныгыту. Текст белән эшләү. Фикер алышу; сәнгатьле уку күнекмәсе үткәрү; сүзлек эше;
тәрҗемә итү; рәсемнәр карау; Шигырьдән соң бирелгән биремнәрне үтәү
97
1 Экскурсия. Туган телнең матурлыгын тоярга өйрәтү; сөйләм, фи-керләү сәләтен үстерү; ту-ган як табигатенә соклану хисе тәрбияләү. Дәрес- экскурсия Табигать күренешләре турында сөйләшү Хикәя төзү
98 1 Сөйләм үстерү. Белемнәрне системалашты-ру;фикерләү сәләтен үстерү туган телгә мәхәббәт тәр-ү. Сөйләм үстерү дәресе Сөйләм төзү, рәсемнәр ясау Рәсем ясау
99 1 Йомгаклау. Алган белемнәрне система-лаштыру, кабатлау; каникулларда уку өчен исемлек белән таныштыру; туган телгә мәхәббәт тәрбияләү. Йомгаклау Сүзлек эше, укытучы сүзе, рәсемнәр карау, сөйләм төзү Кабатлау

“Килешенгән” “Килешенгән” “Раслыйм”
МБ җитәкчесе: Милли белем һәм тәрбия бирү 6нчы урта мәктәп директоры
________Р.К.Гайнетдинова буенча директор урынбасары: ______И.А.Никифорова
МБ утырышы беркетмәсе _______Ә.Х.Сенжапова “___” ________ 2010 ел
№____ 2010 ел “____” _______2010 ел

Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы Лениногорск шәһәре
6 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең
II квалификацион категорияле укытучысы
Лилия Юныс кызы Хәйруллинаның
II сыйныфның татар төркеменә
татар әдәбиятыннан
эш программасы.

2010-2011 нче уку елы

Татар әдәбиятыннан тематик план

Сыйныф: 2

Укытучы: Хәйруллина Лилия Юныс кызы

Сәгать саны: барлыгы 105 ; атнага 3 сәгать

Планлаштырылган контроль дәресләр: уку тизлеген тикшерү: , шигырь ятлау: ___

Планлаштыру: “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары” 1-11 нче сыйныфлар. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003 нигезендә төзелде

Дәреслек: Уку китабы , 2 нче класс. Р.Х.Ягъфәрова, Казан “Мәгариф” нәшрияты, 2003

Өстәмә әдәбият: 1. С.Г.Вагыйзов “Кызыклы грамматика”, “Мәгариф” нәшрияты, 1994

Категория: Татар әдәбияты | Добавил: Liliya | Теги: эш программалары
Просмотров: 1659 | Загрузок: 311 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Голосование

Меню сайта

Категории раздела

Татар әдәбияты [28]
Татар теле [21]
Классное руководство [10]
Презентации [8]
Методик кулланмалар [5]
Укытучылар һәм укучылар өчен кулланмалар.
Тестлар [4]
видеолар [0]
дәрес, сыйныфтан тыш чара, сыйныф сәгате төшерелгән видеолар

Вход на сайт

Поиск

Статистика


Барысы онлайн: 1
Кунаклар: 1
Кулланучылар: 0